Zveme vás na cestopisnou přednášku o cestě na motorkách napříč státy USA po Route 66.
Navštíveno 16 států, ujeto 8075 km. Vstupné zdarma. Rezervace míst na baru.

Amerikou na motorkách